En billig multimeter i detta exempel från Biltema, men vilken billig MM som helst fungerar att bygga om.

När kondensatorer skall provas, så skall dom först laddas ur, för att test instrumentet inte skall ta skada. Att ladda ur kondensatorerna kan göras på många olika sätt, ex kortsluta dom (vilket kan göra att dom förstörs, speciellt större och dyra kondensatorer), ett annat sätt är att sätta ett effektmotstånd mellan +/- på kondensatorn. Det senare är skonsammare mot kondensatorn. Ett effekt motstånd på ca 450 Ohm kommer att sakta ladda ur konden0satorn, men kräver att du mäter spänningen som är kvar med en multimeter (helst skall du ned under 1 volt innan mätinstrumentet kopplas in).

Det är här det gå att använda en billig multimeter i kombination med ett motstånd och då få ett verktyg som både laddar ur och mäter på en och samma gång. Väldigt praktiskt om du arbetar med felsökning och det är många kondensatorer som skall testas.

Den billiga multimetern med monterat motstånd på 470 Ohm.

Det går givetvis att montera isär multimetern och montera motståndet på insidan för att få ett snyggare instrument. Men en del av möjligheten att byta motstånd på ett enkelt sätt går förlorat då.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *